Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

De wet bescherming persoonsgegevens, ook wel AVG of GDPR genaamd is ook actueel voor Op naar Nijverdal.

In dit artikel leest u hoe wij dit geregeld hebben.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Op naar Nijverdal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Op naar Nijverdal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Op naar Nijverdal verstrekt. Op naar Nijverdal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam.
Uw telefoonnummer.
Uw e-mailadres.
Uw IP-adres.

WAAROM OP NAAR NIJVERDAL GEGEVENS NODIG HEEFT

Op naar Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Op naar Nijverdal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG OP NAAR NIJVERDAL GEGEVENS BEWAART

Op naar Nijverdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Op naar Nijverdal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Op naar Nijverdal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op naar Nijverdal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Op naar Nijverdal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Op naar Nijverdal te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Op naar Nijverdal heeft hier geen invloed op.

Op naar Nijverdal heeft Google geen toestemming gegeven om via Op naar Nijverdal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar INFO@OPNAARNIJVERDAL.NL. Op naar Nijverdal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Op naar Nijverdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Op naar Nijverdal maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Op naar Nijverdal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Winkeliersvereniging Op naar Nijverdal op via: info@opnaarnijverdal.nl