Over ons

Centrumpromotor:

manfred@opnaarnijverdal.nl

Wie is OP NAAR NIJVERDAL?

Op Naar Nijverdal (ONN) is de ondernemersvereniging in Nijverdal. Zij behartigt de belangen van alle (aangesloten) ondernemers en organiseert een ruim aanbod aan activiteiten voor jong en oud in het centrum van Nijverdal. Bent u als ondernemer of winkelier nog geen lid van Op naar Nijverdal, maar wenst u dit wel? Dit kost u momenteel slechts 30 euro per jaar.

 

Bestuur en adviesraad

Het orgaan van Op naar Nijverdal wordt gevormd door een dagelijks bestuur en een adviesraad. In deze ondernemersvereniging zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd. De adviesraad is een afspiegeling van alle stakeholders in het centrum, te weten winkeliers vanuit alle straten van het kernwinkelgebied alsmede horeca, zaterdagmarkt, VVV, stichting Sportevenementen en de Gouden Winkelrand. Op deze manier is het centrum als geheel vertegenwoordigd. Ieder lid van de adviesraad is daarnaast ook vertegenwoordiger van zijn of haar straat en/of branche. Elke 2e dinsdag in de maand vergadert de adviesraad met het dagelijks bestuur. Hier worden plannen ontwikkeld, bijgeschaafd en uitgevoerd. Als de adviesraad het in meerderheid eens is wordt een plan tot uitvoering gebracht.