disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Op naar Nijverdal met zorg samengesteld, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Op naar Nijverdal verstrekt door middel van deze website alleen maar informatie over activiteiten in het centrum van Nijverdal en andere zaken waarbij de winkeliersvereniging betrokken is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Op naar Nijverdal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Op naar Nijverdal heeft geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Op naar Nijverdal online opgenomen informatie, prijzen of overige aankondigingen. Hoewel Op naar Nijverdal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Op naar Nijverdal niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Op naar Nijverdal worden onderhouden zijn alleen maar ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Op naar Nijverdal uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, en voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Op naar Nijverdal worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Op naar Nijverdal of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan op naar Nijverdal. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Op naar Nijverdal.