Bestuur

Dagelijks bestuur:

 

Jan Scheppink voorzitter
Reike Podt secretariaat
Edwin Visserman penningmeester
Richard Oortwijn bestuurslid
Jan Spithoff bestuurslid
Ricco Koster bestuurslid

 

 

Bestuur en adviesraad

Het orgaan van Op naar Nijverdal wordt gevormd door een dagelijks bestuur en een adviesraad. In deze ondernemersvereniging zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd. De adviesraad is een afspiegeling van alle stakeholders in het centrum, te weten winkeliers vanuit alle straten van het kernwinkelgebied alsmede horeca, zaterdagmarkt, VVV, stichting Sportevenementen en de Gouden Winkelrand. Op deze manier is het centrum als geheel vertegenwoordigd. Ieder lid van de adviesraad is daarnaast ook vertegenwoordiger van zijn of haar straat en/of branche. Elke 2e dinsdag in de maand vergadert de adviesraad met het dagelijks bestuur. Hier worden plannen ontwikkeld, bijgeschaafd en uitgevoerd. Als de adviesraad het in meerderheid eens is wordt een plan tot uitvoering gebracht.