Ondernemers en gemeente concreet aan de slag in het Nijverdalse centrum

Vrijdagavond 9 februari kwamen ruim 50 centrumondernemers uit Nijverdal bij elkaar voor de startbijeenkomst Centrumontwikkeling Nijverdal. Het Masterplan voor het centrum is opgesteld, gemeente en winkeliervereniging ‘Op naar Nijverdal’ hebben in een convenant een samenhangend pakket maatregelen afgesproken. En nu gaan de verschillende partijen met elkaar concreet aan de slag.
Wethouder Jelle Beintema en Jan Scheppink, voorzitter van ‘Op naar Nijverdal’, praatten de ondernemers bij over de stand van zaken en de plannen. De inrichting van de Grotestraat wordt in een co-creatieproces met ondernemers en inwoners ter hand genomen, maar daar blijft het niet bij. Drie werkgroepen zijn van start gegaan, waarin ondernemers zich buigen over Vastgoed en Openbare Ruimte, Marketing en Professionalisering van Ondernemerschap.
Focus op identiteit
Concrete plannen zijn er bijvoorbeeld om binnen een jaar vier a vijf leegstaande panden in te vullen en om een marketingstrategie uit te werken, gebaseerd op het DNA, het onderscheidend vermogen, van Nijverdal. Retail- en indentiteitexpertTom Kikkert hield in dit verband een inspirerend betoog over consumentengedrag en het profileren van ondernemingen op identiteit.
Provinciale ondersteuning
Gedeputeerde Monique van Haaf was vrijdagavond aanwezig in Nijverdal en toonde zich enthousiast over het nieuwe elan in het Nijverdalse centrum. De provincie is onder de indruk van hoe, door een intensieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente, het centrum van Nijverdal nieuwe impulsen krijgt. Mevrouw van Haaf maakte het enthousiasme van de provincie ook concreet door een subsidie van € 100.000,- vanuit Stadsbeweging.
Image00003